Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Obavještenja
1 2 3
Dobrodošli na internet stranicu Javne ustanove
Centar za socijalni rad Zenica.

Na ovoj stranici možete se informisati o pravima i
uslugama iz oblasti socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom i porodično-pravne zaštite.


SRETAN 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE
24/11/2020

SRETAN 25. NOVEMBAR, DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE


Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2020. godine
09/11/2020
Dana 09.11.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za septembar 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za septembar 2020.
- Opremu novorođenog djeteta za septembar 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za septembar 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za septembar 2020.
- Dodatak na djecu za septembar 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za septembar 2020.
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2020. godine
06/11/2020
Dana 06.11.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Zaposlene porodilje za septembar 2020.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2020. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2020. godine
03/11/2020

Dana 03.11.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 10. mjesec 2020. godine.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar 2020. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar 2020. godine
06/10/2020

Dana 06.10.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 9. mjesec 2020. godine.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2020. godine
06/10/2020
Dana 06.10.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Opremu novorođenog djeteta za august 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za august 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za august 2020.
- Zaposlene porodilje za august 2020.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2020. godine
11/09/2020
Dana 09.09.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za juli 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za juli 2020.
- Dodatak na djecu za juli 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za juli 2020.

Dana 11.09.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Opremu novorođenog djeteta za juli 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juli 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juli 2020.
- Zaposlene porodilje za juli 2020.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juni 2020. godine
10/08/2020
Dana 10.08.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za juni 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za juni 2020.
- Opremu novorođenog djeteta za juni 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juni 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juni 2020.
- Zaposlene porodilje za juni 2020.
- Dodatak na djecu za juni 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za juni 2020.


OBAVIJEST
15/07/2020
OBAVIJEST
01/07/2020
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2020. godine
09/06/2020
Dana 09.06.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za april 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za april 2020.
- Opremu novorođenog djeteta za april 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za april 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za april 2020.
- Zaposlene porodilje za april 2020.
- Dodatak na djecu za april 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za april 2020.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2020. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2020. godine
03/06/2020

Dana 03.06.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 5. mjesec 2020. godine.OBAVIJEST
OBAVIJEST
21/05/2020
Tenderska dokumentacija za nabavku - OBRASCI I PAPIR
Tenderska dokumentacija - Obrasci i papir
15/05/2020

Tenderska dokumentacija za obrasce i papir se može preuzeti OVDJE , uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija.

Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.Tenderska dokumentacija za nabavku - OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL
Tenderska dokumentacija - OSTALI ADMINISTRATIVNI MATERIJAL
14/05/2020

Tenderska dokumentacija se može preuzeti OVDJE , uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija.Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.OBAVIJEST
OBAVIJEST
08/05/2020
OBAVIJEST
OBAVIJEST
08/05/2020
Tenderska dokumentacija za nabavku - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKU ZGRADE I STINOG INVENTARA
Tenderska dokumentacija - MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I POPRAVKU ZGRADE I STINOG INVENTARA
07/05/2020

Tenderska dokumentacija za nabavku materijala za popravku i održavanje zgrade i sitnog inventara se može preuzeti OVDJE , uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija.Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.Tenderska dokumentacija za nabavku - KOMPJUTERSKI MATERIJAL
Tenderska dokumentacija - Obrasci i papir
05/05/2020

Tenderska dokumentacija za kompjuterski materijal se može preuzeti OVDJE , uz obavezno pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija.

Ponuđači koji preuzmu tendersku dokumentaciju, a ne obavijeste pismeno ugovorni organ da su istu preuzeli, smatraće se da nisu preuzeli tendersku dokumentaciju i njihova ponuda će se odbaciti kao nedopuštena.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za april 2020. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za april2020. godine
05/05/2020

Dana 04.05.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 4. mjesec 2020. godine.OBAVIJEST Centar ženskih prava
OBAVIJEST Centar ženskih prava
23/04/2020

Centar ženskih prava obezbijedio je besplatnu telefonsku liniju za pravna pomoć i psihološku podršku za žene preživjele nasilje ili su u povećanom riziku da budu žrtvom nasilja. Obratiti se mogu sve žene koje žive u stanju socijalne potrebe, žene sa invaliditetom, civilne žrtve rata, nezaposlene, žene koje žive same sa dvoje, troje ili više maloljetne djece, žene starije dobi, žene na selu…

BESPLATNI BROJ TELEFONA 032/447-813 dostupan je svaki dan u vremenskom periodu od 08:00 – 24:00 sata.

Osim besplatne telefonske linije na raspolaganju su još dva aktuelna broja Centra ženskih prava:
Fiksni telefon 032/402 – 049
Mobitel: 060/3111 – 922 – osim direktnog poziva možete nas kontaktirati putem Viber ili Messenger aplikacije
te LINK za pravnu pomoć – Online pravna pomoć

Za pravnu pomoć i podršku na raspolaganju je deset stručno osposobljenih žena koje imaju dugogoodišnje iskustvo u radu sa ženama i drugim grupama. Dodatnu podršku pružaju i dvije psihoterapeutkinje.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za februar 2020. godine
09/04/2020
Dana 09.04.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za februar 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za februar 2020.
- Opremu novorođenog djeteta za februar 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za februar 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za februar 2020
- Zaposlene porodilje za februar 2020.
- Dodatak na djecu za februar 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za februar 2020.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2020. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2020. godine
03/04/2020

Dana 03.04.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 3. mjesec 2020. godine.OBAVIJEST
OBAVIJEST ZA ZAPOSLENE PORODILJE
25/03/2020
JAVNI KONKURS
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica
10/03/2020
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2020. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za februar 2020. godine
09/03/2020

Dana 09.03.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 2. mjesec 2020. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2020. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za januar 2020. godine
09/03/2020
Dana 09.03.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za januar 2020.
- Smještaj u drugu porodicu za januar 2020.
- Opremu novorođenog djeteta za januar 2020.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za januar 2020.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za januar 2020.
- Zaposlene porodilje za januar 2020.
- Dodatak na djecu za januar 2020.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za januar 2020.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2020. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za januar 2020. godine
04/03/2020


Dana 04.03.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 1. mjesec 2020. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za decembar 2019. godine
03/03/2020
Dana 03.03.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:
- Stalnu novčanu pomoć za decembar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za decembar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za decembar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za decembar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za decembar 2019.
- Zaposlene porodilje za decembar 2019.
- Dodatak na djecu za decembar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za decembar 2019.


Sretan 1. mart Dan nezavisnosti!
29/02/2020

Sretan 1. mart Dan nezavisnosti!


PODSTAKNIMO MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE
PODSTAKNIMO MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM SA PODRUČJA ZENICE
05/02/2020

UG Nešto Više u saradnji Razvojnom Agencijom Žepče i projektom Market Makers sprovodi istraživanje koje će ispitati karijerne afinitete osoba sa invaliditetom i potencijalnih poslodavaca. Rezultati upitnika će se koristiti za organizovanje pilot obuka za osobe sa invaliditetom u cilju povećanja njihovih mogućnosti za zapošljavanje.

Ovim putem pozivamo osobe sa invaliditetom sa područja grada Zenica da odvoje 10 minuta vremena i da popune upitnik koji mogu pronaći na ovom linku:

UPITNIK: Upitnik

Upitnik se može popuniti na mobilnom telefonu, tabletu ili kompjuteru.

Molimo vas da ovaj poziv proslijedite svim osobama sa invaliditetom koje su zainteresovane za traženje posla u budućnosti i da nam na taj način pomognete da zajednički definišemo teme za obuke za koje ima najviše zaniteresovanih kandidata.
Poziv se može podijeliti i sa UG Nešto Više Facebook stranice: UG Nešto Više Facebook stranica
Poziv se nalazi i na web stranici UGNV: UG Nešto Više web stranica

Srdačan pozdrav,
Duško Cvjetinović, Sekretar
Udruženje građana “Nešto Više”
Trg Sabora bosanskog 36, 71000 Sarajevo
Mob: 065 971 273
Tel/Fax: 033 788 740/741
E-mail: duskocvjetinovic@nestovise.org
Web: UG Nešto Više web stranicaPrijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2019. godine
08/01/2020

Dana 08.01.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za novembar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za novembar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za novembar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za novembar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za novembar 2019.
- Zaposlene porodilje za novembar 2019.
- Dodatak na djecu za novembar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za novembar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za decembar 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za decembar 2019. godine
31/12/2019

Dana 31.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 12. mjesec 2019. godine.

Dana 31.12.2019. godine izvršen je i prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za alternativno grijanje u jednokratnom iznosu od 200,00 KM, domaćinstvu korisnika prava na stalnu novčanu pomoć za sezonu grijanja 2018/2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2019. godine
10/12/2019


Dana 10.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za oktobar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za oktobar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za oktobar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za oktobar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za oktobar 2019.
- Zaposlene porodilje za oktobar 2019.
- Dodatak na djecu za oktobar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za oktobar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2019. godine
04/12/2019


Dana 04.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 11. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2019. godine
06/11/2019


Dana 06.11.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za septembar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za septembar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za septembar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za septembar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za septembar 2019.
- Zaposlene porodilje za septembar 2019.
- Dodatak na djecu za septembar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za septembar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2019. godine
31/10/2019


Dana 31.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 10. mjesec 2019. godine.

Radionica u okviru projekta „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH“
16/10/2019

U Zenici su 15.10.2019. godine radnice Centra za socijalni rad Zenica Šejla Bećirović-Čehajić,psiholog, i Samra Talić, defektolog, za svoje radne kolege - članove stručnih timova održale radionicu u okviru projekta „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“. Prezenterice su svojim radnim kolegama prenijele znanja o problematici nasilja nad djecom u digitalnom okruženju prethodno stečena u okviru projekta koji organizacija Hope and Homes for Children BiH implementira u našoj zemlji, a u okviru MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, gdje su kao predavači na radionicama angažovani eksperti koji već godinama rade na izradi preventivnih i edukativnih materijala vezanih za nasilje u digitalnom okruženju.

Prezenterice su svojim kolegama kroz niz primjera iz prakse predstavile kako se nasilje nad djecom u digitalnom okruženju manifestira u stvarnom životu. Cilj radionica je da profesionalci koji rade sa djecom u sistemu socijalne i dječije zaštite, budu upoznati sa svim aspektima nasilja u digitalnom okruženju, kao i da steknu znanja i vještine iz ove oblasti, prije svega u prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2019. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2019. godine
09/10/2019


Dana 09.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za august 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za august 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za august 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za august 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za august 2019.
- Zaposlene porodilje za august 2019.
- Dodatak na djecu za august 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za august 2019.


Centralna manifestacije obilježavanja Dječije nedelje
07/10/2019
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar2019. godine
03/10/2019


Dana 03.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 9. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2019. godine
09/09/2019


Dana 09.09.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za juli 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za juli 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za juli 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juli 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juli 2019.
- Zaposlene porodilje za juli 2019.
- Dodatak na djecu za juli 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za juli 2019.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2019. godine
02/09/2019


Dana 02.09.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 8. mjesec 2019. godine.

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno
JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno
30/08/2019
Tekst konkursa možete preuzeti na ovom linku

JAVNI KONKURS
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica
14/08/2019
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2019. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2019. godine
07/06/2019


Dana 07.06.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za april 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za april 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za april 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za april 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za april 2019.
- Zaposlene porodilje za april 2019.
- Dodatak na djecu za april 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za april 2019.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2019. godine
31/05/2019


Dana 31.05.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 5. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
02/04/2019


Dana 02.04.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 3. mjesec 2019. godine.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
15/01/2019


Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tekst Javnog oglasa