Javna ustanova "Centar za socijalni rad Zenica"
Obavještenja
1 2 3
Dobrodošli na internet stranicu Javne ustanove
Centar za socijalni rad Zenica.

Na ovoj stranici možete se informisati o pravima i
uslugama iz oblasti socijalne zaštite, zaštite
porodice sa djecom i porodično-pravne zaštite.


Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za novembar 2019. godine
08/01/2020

Dana 08.01.2020. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za novembar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za novembar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za novembar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za novembar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za novembar 2019.
- Zaposlene porodilje za novembar 2019.
- Dodatak na djecu za novembar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za novembar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za decembar 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za decembar 2019. godine
31/12/2019

Dana 31.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 12. mjesec 2019. godine.

Dana 31.12.2019. godine izvršen je i prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za alternativno grijanje u jednokratnom iznosu od 200,00 KM, domaćinstvu korisnika prava na stalnu novčanu pomoć za sezonu grijanja 2018/2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za oktobar 2019. godine
10/12/2019


Dana 10.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za oktobar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za oktobar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za oktobar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za oktobar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za oktobar 2019.
- Zaposlene porodilje za oktobar 2019.
- Dodatak na djecu za oktobar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za oktobar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za novembar 2019. godine
04/12/2019


Dana 04.12.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 11. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za septembar 2019. godine
06/11/2019


Dana 06.11.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za septembar 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za septembar 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za septembar 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za septembar 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za septembar 2019.
- Zaposlene porodilje za septembar 2019.
- Dodatak na djecu za septembar 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za septembar 2019.Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za oktobar 2019. godine
31/10/2019


Dana 31.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 10. mjesec 2019. godine.

Radionica u okviru projekta „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH“
16/10/2019

U Zenici su 15.10.2019. godine radnice Centra za socijalni rad Zenica Šejla Bećirović-Čehajić,psiholog, i Samra Talić, defektolog, za svoje radne kolege - članove stručnih timova održale radionicu u okviru projekta „Prevencija nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u Bosni i Hercegovini“. Prezenterice su svojim radnim kolegama prenijele znanja o problematici nasilja nad djecom u digitalnom okruženju prethodno stečena u okviru projekta koji organizacija Hope and Homes for Children BiH implementira u našoj zemlji, a u okviru MATRA programa Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, gdje su kao predavači na radionicama angažovani eksperti koji već godinama rade na izradi preventivnih i edukativnih materijala vezanih za nasilje u digitalnom okruženju.

Prezenterice su svojim kolegama kroz niz primjera iz prakse predstavile kako se nasilje nad djecom u digitalnom okruženju manifestira u stvarnom životu. Cilj radionica je da profesionalci koji rade sa djecom u sistemu socijalne i dječije zaštite, budu upoznati sa svim aspektima nasilja u digitalnom okruženju, kao i da steknu znanja i vještine iz ove oblasti, prije svega u prevenciji nasilja nad djecom u digitalnom okruženju.Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2019. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za august 2019. godine
09/10/2019


Dana 09.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za august 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za august 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za august 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za august 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za august 2019.
- Zaposlene porodilje za august 2019.
- Dodatak na djecu za august 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za august 2019.


Centralna manifestacije obilježavanja Dječije nedelje
07/10/2019
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za septembar2019. godine
03/10/2019


Dana 03.10.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 9. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2019. godine
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za juli 2019. godine
09/09/2019


Dana 09.09.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za juli 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za juli 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za juli 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za juli 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za juli 2019.
- Zaposlene porodilje za juli 2019.
- Dodatak na djecu za juli 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za juli 2019.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za august 2019. godine
02/09/2019


Dana 02.09.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 8. mjesec 2019. godine.

JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno
JAVNI OGLAS za prijem radnika na neodređeno
30/08/2019
Tekst konkursa možete preuzeti na ovom linku

JAVNI KONKURS
JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica
14/08/2019
Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2019. godine
 Prijenos naknada koje finansira Zeničko-dobojski kanton za april 2019. godine
07/06/2019


Dana 07.06.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

- Stalnu novčanu pomoć za april 2019.
- Smještaj u drugu porodicu za april 2019.
- Opremu novorođenog djeteta za april 2019.
- Prehranu djeteta do 6 mjeseci za april 2019.
- Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za april 2019.
- Zaposlene porodilje za april 2019.
- Dodatak na djecu za april 2019.
- Refundacija troškova medicinskog vještačenja za april 2019.


Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2019. godine
Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za maj 2019. godine
31/05/2019


Dana 31.05.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 5. mjesec 2019. godine.

Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
 Prijenos naknada za stalnu novčanu pomoć koje finansira Grad Zenica za mart 2019. godine
02/04/2019


Dana 02.04.2019. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za stalnu novčanu pomoć za 3. mjesec 2019. godine.

Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme
15/01/2019


Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tekst Javnog oglasa