JU Centar za socijalni rad Zenica je jedna od ustanova iz sistema socijalne zaštite čija je uloga pružanje materijalne i stručne pomoći i podrške, te zaštita pojedinaca i porodica koje žive u nepovoljnim prilikama ili prolaze kroz životnu krizu kako bi prevazišli probleme i osnažili se za promjenu. Cilj je poboljšanje kvaliteta života svake osobe u saradnji s drugim pružateljima usluga i javno zalaganje za prava i potrebe socijalno osjetljivih grupa.
HISTORIJAT

 • Centar za socijalni rad Zenica osnovan je rješenjem Narodnog odbora opštine Zenica broj VL-07-2362/1 od 11. novembra 1960. godine pod nazivom „Centar za medicinsko socijalni rad“ .
 • Rješenjem broj VL-07-2104/1 od 11. novembra 1960. godine osnovano i Prihvatilište za vaspitno zapuštenu djecu i omladinu.
 • Narodni odbor opštine Zenica je svojim rješenjem broj VL-07/4-1007/1 od 24. aprila 1961. godine izmijenio naziv ove ustanove u „Centar za socijalni rad Zenica“.
 • Uredbom sa zakonskom snagom o ustanovama Odlukom Vijeća općine Zenica o zadržavanju prava osnivača, broj 01-017-21/95 od 25.04.1995. godine, Centar je nastavio da djeluje kao Javna ustanova pod nazivom Centar za socijalni rad Zenica.
 • Centar za socijalni rad je u početnom periodu obavljao stručne poslove za potrebe Opštine, a upravne poslove je obavljao organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite i socijalnog staranja.
 • Od 01.01.1962. god. preneseni su svi poslovi iz nadležnosti organa uprave opštinskih narodnih odbora u oblasti socijalne zaštite i socijalnog staranja, sem donošenja upravnih akata.
 • Godine 1963. Centru za socijalni rad Zenica pripojeno je Prihvatilište za djecu i omladinu.
 • Od 1972. god. preneseni su poslovi iz nadležnosti Skupštine opštine na Centar za socijalni rad po Osnovnom zakonu o starateljstvu i po svim drugim propisima u kojima je određena nadležnost organa starateljstva.
 • Od 1972. god. se po prvi put stavlja u nadležnost Centra i obavljanje upravnih poslova.
 • Od 1974. god. Centru su povjereni i poslovi zaštite civilnih žrtava rata (do 1995. god.)
 • Od 1980. god. Centru su povjereni i upravni poslovi na zaštiti članova porodica lica na obaveznoj vojnoj službi.
 • Od 1995. god. Centar obavlja poslove: socijalne sigurnosti; socijalne zaštite; dječije zaštite; porodično-pravne zaštite (funkcija organa starateljstva sa javnim ovlašćenjima), te djelatnosti dijagnostičko-opservacionog centra; prihvatilišta za djecu i omladinu i savjetovališta za brak i porodicu.

Centar je u dosadašnjih 55 godina prošao kroz nekoliko faza organizacionih oblika rada:

 • Od 1960. do 1972. god. Centar je organizovan samo za vođenje stručnih poslova socijalne, dječije i porodične zaštite, dok je Opština obavljala upravne poslove,
 • Od 1972. god. Centar vodi i upravne poslove i tad je rad bio organizovan po referatima,
 • Od 1980. do 1993. god. Centar je organizovan za rad po mjesnim zajednicama (polivalentni rad),
 • Od 1993. god. do danas organizacija rada se zasniva na specijalističkom principu (rad po referatima, stručnim timovima i komisijama) uvođenjem, prvi put, rada po službama.

Trenutno je rad Centra organizovan u tri službe:

 1. Služba porodične zaštite,
 2. Služba socijalne i dječije zaštite,
 3. Služba zajedničkih poslova

ŠEMA ORGANIZACIJE RADA U CENTRU

PROTOKOLI O SARADNJI:
1. Općina Zenica, JU Centar za socijalni rad, Općinski sud za prekršaje, Policijska uprava i UG Roma, Zenica

Protokol o aktivnostima na suzbijanju prosjačenja na području općine Zenica
2. JU Centar za socijalni rad, Hilfe fur Bosnien i OO Crveni križ Zenica

Protokol o saradnji na zajedničkom projektu „Kumstvo“- poboljšanje položaja samohranih majki kroz povezivanje sa porodicama iz Deggendorfa, Njemačka
3. JZU Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti; Općina Zenica; JU Dom zdravlja, Kantonalna bolnica Zenica, JU Centar za socijalni rad Zenica i MUP ZDK-PU Zenica

Protokol o saradnji na unapređenju efikasnijih socio-zdravstvenih usluga u zaštiti osoba od bolesti ovisnosti i duševnih smetnji
4. JU Centar za socijalni rad Zenica, Općina Zenica, Medica Zenica

Protokol o saradnji na unapređivanju efikasnije psihosocijalne zaštite u cilju zbrinjavanja žrtava nasilja na području općine Zenica
5. Općina Zenica i JU Centar za socijalni rad Zenica

Protokol o pružanju usluga socijalne zaštite u mjesnim zajednicama općine Zenica
6. JU Centar za socijalni rad Zenica i Asocijacija Margina Zenica

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022. Godine i Plana razvoja socijalne zaštite općine Zenica u periodu 2009-2013
7. JU Centar za socijalni rad Zenica, JU Dom porodica Zenica, Coordinamento regionale volontariato e solidaritea „Luciano Lama“ u Enni (Sicilija)

Sporazum o saradnji koja za cilj ima jačanje kompetencija djece bez roditeljskog staranja privremeno zbrinute u JU Dom porodica, za samostalan život i rad izvan institucija
8. Ministarstvo za rad i socijalnu politiku ZDK, Općina Zenica, PU Zenica, JU Dom porodica i JU Centar za socijalni rad Zenica

Sporazum o razvijanju kapaciteta Prihvatne stanice za djecu i Prihvatilišta za majku i dijete
9. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, centri i službe za socijalni rad sa područja ZDK i JU Dom porodica Zenica

Protokol o postupanju i saradnji s ciljem unapređenja zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja na području ZDK
10. JU Centar za socijalni rad Zenica i Udruženje diplomiranih socijalnih pedagoga iz Zenice

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022. Godine
11. JU Centar za socijalni rad Zenica i Udruženje „Gnijezdo

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022. Godine
12. JU Centar za socijalni rad Zenica i Ustanova socijalne zaštite „Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici“

Protokol o postupanju u vaninstitucionalnom zbrinjavanju odraslih osoba s invaliditetom na području općine Zenica
13. JU Centar za socijalni rad Zenica i Udruženje „Lotos – zaštita mentalnog zdravlja“ iz Zenice

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022
14. JU Centar za socijalni rad Zenica i Udruženje za promociju integracije djece i odraslih osoba sa invaliditetom u društvenoj zajednici „Budimo prijatelji“ iz Zenice

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022
15. JU Centar za socijalni rad Zenica i Udruženje osoba sa invaliditetom ZDK

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022
16. JU Centar za socijalni rad Zenica i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022.
17. JU Centar za socijalni rad Zenica i HO „Merhamet“ Osnovni odbor Zenica

Protokol o partnerstvu u funkciji afirmacije Strategije razvoja općine Zenica 2012-2022.