o izboru najboljeg ponuđaća i dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga tapaciranja konferencijskih stolica