Konkurs

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica

Odluka

o izboru najboljeg ponuđaća i dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku “Nabavka i ugradnja podnih obloga i krečenje prostorija unutra JU Centar za socijalni rad…

Odluka

o izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Javne ustanove Centar za socijalni rad Zenica za 2024. godinu – II izmjena

Odluka

o izboru najboljeg ponuđaća i dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku usluga tapaciranja konferencijskih stolica

Odluka

o izboru najboljeg ponuđaća i dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku “Nabavka kancelarijskog namještaja”