o izboru najboljeg ponuđaća i dodjeli ugovora putem direktnog sporazuma za nabavku “Nabavka kancelarijskog namještaja”