U skladu sa dobivenim instrukcijama Ministarstva za rad i socijalnu politiku FBiH, JU Centar za socijalni rad Zenica će od 14.08.2023. godine početi sa prijemom zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak utvrđen u skladu sa Zakonom o materijalnoj podršci porodici FBiH.

Svi oni koji su predali zahtjev za ostvarivanje prava u oktobru 2022. godine, odnosno kojima se pravo priznaje od 01.10.2022. do 31.09.2023. godine, dužni su do 31.08.2023. godine uz ispunjen zahtjev ( može se preuzeti u Centru ili na web stranici Centra) dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1) Ovjerena kućna lista ( navesti sve članove domaćinstva).

2) CIPS – dokaz o prebivalištu ne stariji od 3 mjeseca. Za sve članove domaćinstva navedene na kućnoj listi dostaviti CIPS sa istim adresama prebivališta. U slučaju da navedeno nije moguće urediti u smislu da svi članovi domaćinstva imaju istu adresu prebivališta, dostaviti pisanu izjavu u kojoj će se objasniti zašto se adrese prebivališta ne mogu uskladiti a svako obrazloženje će cijeniti Centar prilikom izrade rješenja. Izjava ne mora biti ovjerena.

3) Uvjerenje o nezaposlenosti ne starije od mjesec dana za sve punoljetne članove domaćinstva – Služba za zapošljavanje Zenica.

4) Ovjerene izjave za sve članove domaćinstva da u toku 2023. godine nisu ostvareni prihodi po osnovu nasljedstva i životnog osiguranja. Podnosilac zahtjeva može jednom izjavom obuhvatiti svu maloljetnu djecu i sebe. ( Npr. Majka izjavljuje da nije ostvarila prihode i u izjavi navodi da je isto slučaj i za maloljetnu djecu navodeći pri tome i imena djece). Ukoliko su prihodi ostvareni navesti u kojem iznosu.

5) Pisana izjava da se dokazi i činjenice iz preostale predate dokumentacije iz oktobra 2022. godine, nisu mijenjali odnosno da nije došlo do izmjena u sadržaju iste ( rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu itd.) Izjava ne mora biti ovjerena. Nepotpune zahtjeve Centar neće zaprimati. Ostalu potrebnu dokumetnaciju će kao i prethodnih godina službenim putem prikupljati Centar.

Zahtjevi će se primati na sporednom ulazu u Centar ( ulaz na desnoj strani u zgradu ) svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati. JU Centar za socijalni rad Zenica u periodu oktobar, novembar i decembar 2022. godine je zaprimila 3.822 zahtjeva a do sada je obrađeno oko 3.200 zahtjeva. U potpunosti su obrađeni zahtjevi iz oktobra 2022. godine ( 1.895 ) te spremno dočekujemo zahtjeve za obnavljanje prava za dječiji dodatak u gore navedenom periodu.

U mjesecu septembru 2023. godine JU Centar za socijalni rad Zenica će obavijestiti korisnike o potrebi podnošenja zahtjeva za obnavljanje prava na dječiji dodatak za one korisnike koji su zahtjeve predali u mjesecu novembru 2022. godine ( korisnici kojima se pravo priznaje od 01.11.2022. do 31.10.2023. godine).

Korisnici koji ne podnesu zahtjev za obnavljanje prava, isti će po isteku prava morati podnijeti ponovo zahtjev za priznavanje prava i obnoviti svu prethodno dostavljenu dokumetnaciju čime se izlažu dodatnim troškovima.