Dana 07.01.2021. godine izvršen je prijenos sredstava na račune banaka korisnika namijenjenih za:

  • Stalnu novčanu pomoć za novembar 2020.
  • Smještaj u drugu porodicu za novembar 2020.
  • Opremu novorođenog djeteta za novembar 2020.
  • Prehranu djeteta do 6 mjeseci za novembar 2020.
  • Jednokratnu pomoć nezaposlenoj porodilji za novembar 2020.
  • Zaposlene porodilje za novembar 2020.
  • Dodatak na djecu za novembar 2020.
  • Refundacija troškova medicinskog vještačenja za novembar 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *